Herdenking 19 april 2020

Herdenking Jodenvervolging leiden 2020 (Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden)

Op zondag 19 april 2020 is er weer – opdat wij nooit vergeten – de jaarlijkse Herdenking van de Jodenvervolging in Leiden. De herdenking vindt plaats in de Marekerk, Lange Mare 48 te Leiden, aanvang 19:30 uur.
De herdenking is voor iedereen: jong en oud, jood en niet-jood, gelovig en niet-gelovig. Kortom: voor iedereen die bereid is om niet te vergeten.
Tijdens de herdenking zal rabbijn Clary Rooda een familiegeschiedenis vertellen. Haar moeder is tijdens oorlog in de onderduik geboren in Leiden, in een huis van het Leids artsenverzet aan de Oude Singel.
Muzikale medewerking is er van chazaniet Anna de Voogt (zang), Elly de Herder (viool) en Frank de Herder (piano/orgel).
Een belangrijke rol is weggelegd voor jongeren, die via de scholen van Leiden en omgeving bij de herdenking zullen worden betrokken. Zij zullen namen noemen van Leidse joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen om het leven zijn gebracht.
Ook jongeren uit de verschillende (wijk)gemeenten en parochies worden uitgenodigd om aan dit gedachtenismoment deel te nemen. Jongeren die actief bij de Herdenking betrokken willen worden kunnen zich daarvoor aanmelden bij beraadleiden@gmail.ccom.
De Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden beoogt op ingetogen en waardige wijze Leidse Joden te herdenken die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Zij wil de Holocaust in herinnering houden en blijvend aandacht vragen voor het gevaar van antisemitisme en maatschappelijke uitsluiting. Daartoe houdt de Stichting een jaarlijkse herdenking waarbij jongeren actief betrokken worden. Door het vertellen van verhalen, met muziek en gepaste rituelen worden de sporen van de vervolging van de Joden in Leiden en omgeving voelbaar gemaakt. De stichting draagt ook door middel van het ontwikkelen van lesmateriaal bij aan de educatie over de Holocaust. Bij de herdenking is ieder welkom, onafhankelijk van geloof of herkomst.