Herdenking geannuleerd vanwege corona

De Stichting Herdenking Jodenvervolging heeft tot haar grote spijt moeten besluiten de Herdenking Jodenvervolging van 19 april 2020 geen doorgang te laten vinden. Zoals u weet, is dit het gevolg van de maatregelen in verband met de uitbraak van het corona-virus.
Dit jaar, waarin we 75 jaar bevrijding herdenken, waren wij weer graag samen gekomen met u. Wij hadden weer met de kinderen de namen van vermoorde stadgenoten gelezen, een bloemenmonument gemaakt en naar stemmige muziek geluisterd. Mevrouw Rabbijn Clary Rooda die dit jaar de voordracht zou houden, zal dat hopelijk in 2021 alsnog kunnen doen.

Wij sturen u dit bericht vandaag 17 maart, de dag waarin wij de razzia van het Joods Weeshuis in Leiden herdenken. Onze gedachten gaan daarom vandaag uit naar de 51 kinderen en hun begeleiders die in concentratiekampen vermoord werden. Opdat wij “blijven gedenken”.
Helaas is er dit jaar dus geen herdenking. Wellicht dat u op uw eigen manier op een door u gekozen moment invulling kan geven aan de Herdenking van de Jodenvervolging dit jaar.
Wij hopen u volgend jaar in goede gezondheid te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Herdenking Jodenvervolging,

Truus de Haan, voorzitter en Arno Hanssen, secretaris