Machseh Lajesoumim: het verhaal

In dit artikel lees je onder andere het persoonlijke verhaal van Hans Kloosterman, die zijn jeugd in het weeshuis doorbracht, en daar in 2005 zes brieven over schreef. Ook lees je een reconstructie van de manieren waarop het verhaal van het weeshuis na de oorlog werd verteld.
Gebruik van de teksten alleen moet toestemming van de auteur, en niet voor commerciële doeleinden.

Het artikel is opgedeeld in een aantal hoofdstukken.

Intro
1. Pieter en Fanny
2. Veilig en geborgen
3. Hans zijn thuis
4. Oorlogsdreiging, 1938 – 1940
5. 1941: Voor Joden verboden
6. 1942 Geïsoleerd en vernederd
7. 1943 Ontruiming
8. Westerbork
9. Leiden
10. Als laatste over
11. 1945 en verder

Dankwoord
Bronnen
Noten