Na-oorlogse bronnen Joods Weeshuis

Artikelen over het Joods Weeshuis: 
+ Vervolging en bescherming, joden in Leiden 1933-1945, Leonard Kasteleyn (2003)
+ Een pot Piccalilly voor Westerbork, Gerard Kerkvliet en Martin Uitvlugt (1988, Jaarboek Leidse Historische Vereniging)
+ Joods Wees- en Doorgangshuis Leiden, bewoners 1890-1951, W.F. van Zegveld (1993) [bijgewerkt door P.J.M. de Baar, Leiden, maart 2016]
+ Machseh Lajesoumim: het verhaal, Gesineke Veerman (2020)

 

Film over het Joods Weeshuis:
+ Bagage van Leiden, Niels Goudriaan (meer info: info@herdenkingleiden.nl)

 

Persoonlijke bronnen:        

+ Namen en biografieën van alle weeshuisbewoners (locatie Roodenburgerstraat)

 

Collectie Erfgoed Leiden inzake Joods Weeshuis:

+ Archiefstukken (erfgoedleiden.nl)

+ Na-oorlogse foto’s (erfgoedleiden.nl)

+ Na-oorlogse krantenartikelen (leiden.courant.nu)