Benno Redisch

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Let op: de tekst op deze pagina moet nog geredigeerd worden en kan daarom onjuistheden bevatten. Correcties en aanvullingen kunt u melden aan de redactie, via webmaster@herdenkingleiden.nl

Benno Redisch

Amsterdam 13.1.1939 – 4.6.1943 Sobibor
In weeshuis: 24.6.1940 – 13.7.1942 (2.0 jaar: van 1.5 tot 3.6 jaar)
Gedeporteerd (met moeder en zijn twee zussen): 1.6.1943 naar Sobibor

Ouders:
Benjamin Redisch
Bursztyn (Polen) 22.6.1894 -10.12.1938 Amsterdam
Lina Goldappel

Lemberg (Polen) 7.7.1902 – 4.6.1943 Sobibor

Zusters: Anny Redisch
Lemberg 4.9.1928 – 4.6.1943 Sobibor
Louise Redisch
Heerlen 21.12.1933 – 4.6.1943 Sobibor</br?>

Nationaliteit: Pools

Benno’s Poolse ouders waren in december 1927 in Lemberg getrouwd, waar hun eerste kind geboren wordt. Naar alle waarschijnlijkheid is het gezin tussen 1928 en 1933 naar Duitsland gegaan, en na de machtsovername door de Nazi’s naar Nederland gevlucht, waar de tweede dochter in Heerlen ter wereld komt. Benno is een nakomertje, geboren vijf weken na het overlijden van zijn dan 45-jarige vader. Waarschijnlijk gaat zijn zus Anny, dan elf jaar oud, al spoedig na de dood van haar vader naar het Amsterdamse Meisjesweeshuis; zij woont daar als in 1941 de lijst voor de Zentralstelle door het gemeentebestuur wordt opgesteld. Louise blijft vermoedelijk bij haar moeder. Voor Benno maakt het weeshuis in Leiden eind juni 1940, zes weken na het begin van de bezetting, een uitzondering, door het dan nog geen anderhalf jaar oude jongetje op te nemen; voor het eerst sinds juli 1890, toen het weeshuis net gesticht was, accepteert men een kind dat de minimumleeftijd van twee jaar nog niet bereikt heeft (als we afzien van de ook nog niet tweejarige Kurt Gottschalk en David Bermann, Duitse vluchtelingkinderen die van april tot juli 1939 in het weeshuis verbleven). In de oorlogsjaren gebeurt dat nog drie keer (bij Mindel Färber, David Hamerslag en Louis Bobbe), maar Benno is het jongste kind dat ooit in het Leidse weeshuis gewoond heeft. Zo zien we hem op twee foto’s uit september 1940, op de bank achter het weeshuis, met dienstbode Geertje Gebert en enkele andere kinderen, en op schoot bij de dan 12-jarige Mieke Dagloonder, zelf met net twee jaar in het weeshuis gekomen. Als driejarige verschijnt hij op de laastst bekende foto van de kleine kinderen in het huis, geheel rechts op de bank).
Twee maanden nadat deze foto genomen is, wordt Benno door zijn moeder teruggehaald naar Amsterdam. Het is dan 13 juli 1942; een week tevoren waren in Amsterdam de eerste oproepen voor deportatie verstuurd. Op 1 juni 1943 stelt men de – uit Polen afkomstige – moeder met haar drie kinderen vanuit Westerbork op transport naar Sobibor.

 

link