Mary, Max, Betty en Lia Konijn

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Let op: de tekst op deze pagina moet nog geredigeerd worden en kan daarom onjuistheden bevatten. Correcties en aanvullingen kunt u melden aan de redactie, via webmaster@herdenkingleiden.nl

MARY
Amsterdam 13.11.1928 – 2.7.1943 Sobibor
In weeshuis: 5.3.1941 – (ondergedoken) = ca. 2.0 jaar (van 12.3 tot ca. 14.3 jaar)
Gedeporteerd: 30.6.1943

MARCUS (MAX)
Amsterdam 9.4.1930 – 2.7.1943 Sobibor
In weeshuis: 5.3.1941 – (ondergedoken) = ca. 2.0 jaar (van 4.9 tot ca. 7.9 jaar)
Gedeporteerd: 30.6.1943

BETTY
Amsterdam 6.5.1931 – 2.7.1943 Sobibor
In weeshuis: 5.3.1941 – (ondergedoken) = ca. 2.0 jaar (van 3.8 tot ca. 6.8 jaar en van 9.9 tot ca. 11.9 jaar)
Gedeporteerd: 30.6.1943

LIA
Amsterdam 20.9.1932 – 2.7.1943 Sobibor
In weeshuis: 5.3.1941 – (ondergedoken) = ca. 2.0 jaar (van 2.3 tot ca. 5.4 jaar en van 8.5 tot 10.5 jaar)
Gedeporteerd: 30.6.1943

Vader:
Mijer Konijn
Londen 28.6.1905 – 15.2 1943 Nederland
Gehuwd op 18.7.1928 met
Moeder
Margaretha Swart
Amsterdam 19.4.19-5 – 30.7.1934

Vader Mijer woonde in 1942 op Willemstraat 83/3 en was regenjasplakker van beroep

Mary was in Amsterdam op eigen kaart in het N.I. Weeshuis vanaf 14.1.1935 als komende van Mijer Konijn. Max, Betty en Lia op 2.2.1938 komende van Leiden.

De kinderen Konijn kwaman van Amsterdam, President Brandtstraat 36. In februari 1938 gingen ze terug naar Amsterdam. De drie meisjes naar het Ned-In. Meisjesweeshuis, Rapenburgerstraat 169 – 171. Max naar het Jongensweeshuis, Amstel 21. Allevier kwamen ze begin maart 2942 opnieuw naar het Leidse weeshuis, anderhalve week na de eerste razzia’s in Amsterdam. (de aanleiding tot de Februaristaking), die vlakbij het meisjesweeshuis plaats vonden.
Vader Konijn sterft 5 dagen na de ontruiming van het Amsterdamse meisjesweeshuis.
Als de kinderen voor de tweede keer in het Leidse weeshuis opgenomen worden, wonen daar al een klein jaar de vier – iets oudere – kinderen Van Kam. Die vertrekken enige maanden later, maar komen een jaar later weer terug. Halverwege het jaar dat de kinderen Van Kam weg zijn komen er vier kinderen Vega in het weeshuis wonen; in juli 1942 een vijfde (maar Maurits is dan al weg of gaat weer weg). Ruim een half jaar wonen er dus driemaal vier kinderen uit één gezin in het weeshuis.

De meisjes Konijn hadden in Amsterdam bij Marie, de zus van Pieter de Vries in het weeshuis gezeten. Marie vraagt hem in haar één na laatste brief (eind januari 1943 om hen de groeten te doen.