Maurits en Simon Hakker

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Let op: de tekst op deze pagina moet nog geredigeerd worden en kan daarom onjuistheden bevatten. Correcties en aanvullingen kunt u melden aan de redactie, via webmaster@herdenkingleiden.nl

MAURITS
Den haag 29.3.1929 – 21.5.1943 Sobibor
In weeshuis: 15.2.1942 – 17.3.1943
Gedeporteerd: 18.5.1943

SIMON
Den Haag 24.2.1933 – 21.5.1943 Sobibor
In weeshuis 15.2.1942 – 17.3.1943
Gedeporteerd: 18.5.1943

Vader:
Barend Hakker
Den haag 30.8.1902 – 21.5.1943>
Gedeporteerd: 18.5.1943
Moeder:
Alida Bobbe
Den Haag 25.4.1903 – 25.1.1943 Auschwitz
Gedeporteerd: 22.1.1943 vanuit het Apeldoornse Bosch
Zuster van Michel Bobbe, de vader van Benjamin en Louis.

Volgens het bevolkingsregister kwamen de kinderen pas op 15.2.1943 in het weeshuis, nog geen vijf weken voor de ontruiming. Maar blijkens Bijlage I, behorende bij rapport d.d. 11 Februari 1943 der Joodsche Vereeniging van Verpleging en Verzorging, Afd. Centraal IsraĆ«litisch Wees- en Doorgangshuis te Leiden, van Accountantskantoor De Tombe was voor hen op 31 december 1942 aan verpleegkosten over 1942 van “Maatschappelijk Hulpbetoon, ‘s-Gravenhage’ te vorderen het bedrag van Fl 88,–

Op 29.4.1952 was Barend Hakker ‘Manufacturist’ en woonde hij met zijn gezin op Scheldestraat 109.