René Klausner

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Let op: de tekst op deze pagina moet nog geredigeerd worden en kan daarom onjuistheden bevatten. Correcties en aanvullingen kunt u melden aan de redactie, via webmaster@herdenkingleiden.nl

Regine (René) Klausner

Den Haag 22.7.1940 – 7.5.1943 Sobibor
In weeshuis: (onergedoken eind april 1942)
Gedeporteerd 4.5.1943

Vader:
Isaak Benjamin Klausner
Berlijn 24.10.1912 – 31.1.1943 Kdo Fürstengrube
Gedeporteerd: 4.9.1942
Moeder:
Marie Schmarap
Den Haag 7.6.1916 – 7.9.1942 Auschwitz
Gedeporteerd: 4.9.1942

Het gezin van Isaak Klausner woonde op 29.4 1942 op Spaarnestraat 52. Hij was toen ‘Vertreter’. Hij zal een zoon geweest zijn van een van de twee andere Haagse gezinshoofden Klausner: Hallman, geb 14.12.1888 en Leisa geb 21.4.1885. Alleen Hallmann was ‘Fremd’; Isak en Leisa waren genaturaliseerd.

René’s ouders waren beiden al begin september 1942 gedeporteerd – de reden dat het 2-jarige kind naar het weeshuis gebracht werd. Ze wordt op 4 mei samen met de ook uit Den Haag afkomstige heel jonge kinderen Benjamin en Louis Bobbe gedeporteerd – tegelijk met Philip en Harry Poons en hun moeder.