Greta Goldenberg

vorige naam / volgende naam / namenlijst

Let op: de tekst op deze pagina moet nog geredigeerd worden en kan daarom onjuistheden bevatten. Correcties en aanvullingen kunt u melden aan de redactie, via webmaster@herdenkingleiden.nl

Greta Goldenberg

Amsterdam 24.1.1936 – 5.3.1943 Sobibor
In weeshuis: 4.12.1939 – 6..3.1942 (2.3 jaar: van 3.10 tot 6.1 jaar)
Gedeporteerd: 2.3.1943 naar Sobibor

Ouders:
Vader onbekend
Berta Goldenberg
Ilnice [waar gelegen?] 12.1.1910 – ‘30.0.1942’ Auschwitz
Gedeporteerd: 24.7.1942 naar Auschwitz
(In Memoriam vermeldt ook Marie Goldenberg (Ilnice 25.12.1907 – 1.10.1942 Auschwitz), Greta’s tante, en Leiser David Goldenberg (14.12.1876 Kolomea – 24.9.1943 Auschwitz) en Johanna Goldenberg-Besen (Podhaica 12.5.1879 – 24.9.1943), hoogstwaarschijnlijk Greta’s grootouders. [Adressen nazoeken in Westerbork-kartotheek!])

Nationaliteit: Tsjecho-Slowaaks

Greta’s moeder was ongehuwd; hoogstwaarschijnlijk was ze met haar ouders en zuster naar Nederland gekomen. Haar kind brengt ze onder in een tehuis aan de Alberdink [?] Thijmstraat 36/40 [welk huis?]. Veremoedelijk gaat Gretha vandaar naar het joodse weeshuis in Leiden; twee weken na haar komen daar de drie kinderen Grosswachs uit Den Haag, van Poolse nationaliteit, van wie Sarah van de leeftijd van Greta is. Greta staat waarschijnlijk maar op één foto: op de bank achter het weeshuis, naast dienstbode Geertje Gebert. Van haar is het verhaal over het weghalen van Greta uit het weeshuis afkomstig.

Op 6 maart 1942 wordt Greta naar Westerbork gestuurd. Na de deportatie van haar moeder op 24 juli blijft het zesjarige meisje nog twee maanden in het kamp; op 28 september is ze volgens de Westerbork-kartotheek ‘entl.’, entlassen, ontslagen. Kennelijk heeft haar tante zich de laatste maanden over haar ontfermd; 28 september is de dag waarop Marie Goldenberg naar Auschwitz op transport wordt gesteld. Mogelijk is Greta nog korte tijd bij haar grootouders geweest; pas op 20 oktober neemt men haar op in het Amsterdamse meisjesweeshuis, Rapenburgerstraat 171. Als dit weeshuis nog geen vier maanden later, op 10 februari 1943, wordt leeggehaald, is Greta onder de bewoners die op transport naar Westerbork gaan. Het meisje, inmiddels zeven jaar oud, komt er een dag later voor de tweede keer binnen – dit keer slechts voor heel kort. Op 2 maart 1943 is ze één van de 1105 mensen in het eerste transport naar Sobibor. Drie dagen later wordt Greta daar vermoord.